Hensikten med Gudsåpenbarelser i våre liv

Gjennom å se litt på de gangene som Jesus åpenbarte seg for disiplene etter oppstandelsen, kan vi lære litt mer om hvordan Jesus også i dag vil lede oss inn i et dypere samfunn med Ham. Ordet for «åpenbarte seg» er på gresk «phaneroo», betyr å synliggjøre noe som har vært dekket over, slik som lyset åpenbarer det som kan være hemmelig og skult. Målsettingen med åpenbarelsene i bibelen er at vi kan da bedre forstå hensikten med det som vises.

I Markus 16.9 leser vi at Jesus først åpenbarte seg for Maria Magdalena. Maria hadde vært plaget med 7 onde ånder som Jesus tidligere hadde drevet ut av henne. Maria hadde en klar forståelse for hva hun var løst fra og viste det gjennom en stor kjærlighet til Ham som hadde forløst henne. Det viser oss at Jesus åpenbarer seg for å bekrefte vår kjærlighet til Ham og fordype den vissheten om at han bor i oss. Det vil føre til at vi får frimodighet til å vitne om vår kjærlighet til ham, selv om andre ikke tror på det. For at vi skal kunne erfare «åpenbarelser» i livet med Jesus, bør vi alltid leve i «den første kjærlighet» En kjærlighet som bygge på en total avhengighet av Guds nåde.

Etterpå åpenbarte Jesus seg for kvinnene som løp fra den tomme graven. Frukten av den hilsenen som kvinnene fikk av Jesus, var ny hengivelse gjennom tilbedelse og ærefrykt for Herren. Kvinnene hadde ikke forventet å se Jesus mens de løp fra Graven. Den åpenbarelsen kom som en overraskelse og forløste stor glede i livet deres. Gleden brøt nok frem både fordi tvilen de hadde ble borte gjennom å høre og se Jesus selv, og deres forundring at de var utvalgt til å få en så viktig nyhet! For dem ble den opplevelsen en verdifull gave for dem som ble til stor betydning for deres trosliv.

All slags åpenbarelser fra Gud fordrer at vi lytter godt etter det som formidles og grunner på det i våre hjerter. For hvor Gud åpenbarer seg, forsvinner også frykten, fordi det bringer med seg et løfte om Gudsnærværet til alle som lyder ham. Og gjennom at vi lærer å handle utfra det vi hører, vil troen og samfunnet med Jesus vokse og ønsket om å formidle evangeliets sannheter videre til andre får større prioritet. Gud gir alltid «åpenbarelser» stykkevis og delt, for at vi skal få mer etter hvert som vi handler på det som han først har formidlet oss. Og i hver tiltale og innskytelse vi får i samfunn med Jesus vil forsterkes nå vi lar ham få være sentrum for vår oppmerksomhet.

Bibeltekst: Markus 16.9 og Matt. 28.8-10.