Ord til ettertanke:

!. Peter 5.7: « Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.»

Ikke la bekymringene bli fokues i våre liv. Jo mer oppmerksomhet de får, jo større kan de virke. De vil da prege mine tanker, mine valg, mine handlinger og formørke mine fremtidsutsikter.

Det skaper større selvmedlidenhet, og vi mister synet på gode løsninger.

Kast bekymringen vekk!

Få dem ut av synet!

Det er som å skyte en rakett ut av jordens tiltrekningskraft og den får leve sitt eget liv. Den forblir der.

Kast dem på Jesus Kristus! Når vi bekjenner våre bekymringer og overgir dem til ham, tar han i mot dem og bærer dem på sine skuldre. Problemene løses kanskje ikke med en gang, men Han tar ansvaret!

Den Hellige Ånd er vår hjelper. Han hjelper oss i våre bønner, og gjennom samfunnet med Ham får vi ny kraft til å møte utfordringene med nye holdninger til å gå videre med tro, håp og forventning på kraften i Hans løfter.

Tor Inge Andersen