Nederst i skjemaet

Jakobs brev 5:7.
Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn.


Guds himmelske tanker gjenspeiles i naturens frø produksjon.

Innledning:

 1. Se på bonden:¨- Herren er gartneren - vi er avlingen
  1. Hans tillit er til såkornet – det er av god kvalitet
   1. Hans dyrebare grøde
    1. Alt som er sådd i Guds Rikes skal bære frukt
    2. Vi bør forstå og verdsette kraften i det budskapet vi formidler
    3. Kraften i evangeliet er bygd på Jesu underfulle frelsesverk
   2. Det er behandlet med varsomhet og rent til det skal brukes
    1. Han har det i sine hender
    2. Vi bør være overgitt i hans hender mens vi ligger i ro uansett om omstendighetene ser vanskelige ut
    3. Verdien ligger ikke i størrelsen, men i det livet som ligger i det og som har kraft til å utføre det det er tenkt til
   3. Hans forarbeid
    1. Det er tiltenkt alle mennesker uansett omstendigheter og mottakeligheter
     1. Utgangpunktet for at Gud brukes oss er at vi elsker dem som hører budskapet og velger at Guds godhet er motivet, ikke fortjeneste eller tilstanden til den den som mottar det
     2. Bearbeidelse av jorden, viser oss at vi skal rydde vei, legge det til rette og gjøre budskapet tilgjengelig.
      1. Gjennom forbønn, godhet, medfølelse og nærhet forestillinger.
      2. La Guds Levende ord behandle og beskjære våre kjødelige sinn, slik at vi blir forvandlet slik at vi kan gjenspeile det budskapet vi bærer ut.
     3. For man forstår at det bare er i den gode jorden frøet kan spire
      1. Det hjelper ikke å innføre kunstig jord, den må være næringsrik
       1. Ordet må derfor bli smeltet sammen med hjertene, for at frøet skal dra nytte av den næringen som ligger skult i jorden
      2. Gjennom ordets forvandlede kraft blir vårt udugelige sinn og forvandlet og brukbart til å gripe tak i de løfter og velsignelser om evangeliets budskap inneholder
     4. Hans kjennskap til sesongene
      1. Vi trenger himmelsk drahjelp underveis
       1. Tidligregn var i oktober til desember og senregn i mars/ april. I november har de sådd, og får en påfylling rett før innhøstningen!
       2. Tidligregn er et bilde på den rensende og beabeidene effekt Åndens virkinger gjør i vår liv for å forberede oss for senregnet
       3. Uten tidligregnet ville ikke frøet spire, og uten senregnetville ikke kornet modnes. Derfor var begge typer nedbør like viktig og ingen av dem kunne gjøre sin misjon hvis det andre regnet ikke utførte sin oppgave
       4. Vær ikke redd for ørkenlignende tidstander, de kommer av og til, men vi trenger stadig å leve med en lengsel etter Åndelig fornyelse
       5. Den som tørster, han komme til meg å drikke, Sa Jesus
 1. Hans tro på at det skjer noe selv om han ikke ser det
  1. I ventetiden lærer vi tålmodighet
   1. Være overgitt til Herren
   2. Lære å lytte til hans røst og sjeldne hans røst med vår egen
   3. Knytte vår forventning til det som er skrevet
  2. Da kommer Gud med overraskelser
   1. Nådegave – betyr en gave som er gitt av uforskylt godhet, men brukes mest om Åndens utrustning som istandsetter oss til all god gjerning
   2. guddommelig istandsettelse som sammelignes vannet som væter jorden og gjør den fruktsommelig for innhøstning
 1. Han vet hva han får, for han vet hva han har sådd
  1. Troen fødes og formes i hjertet, men den synliggjøres gjennom bekjennelsen.
   1. Vi vil gjenkjenne bønnesvaret på hva Guds sier i sitt ord
   2. Innhøstningen begynner i det små
    1. Vi lærer å ta vare på hver enkelt av Guds nådeverk
     1. Fordi det har formeringsmuligheter i seg
      1. og vil utfylle en plass som bare de kan utfylle

Vår forventing og tro er først og fremst til at Han kommer selv sin overbevisende nærvær og fredag

 1. Ikke prøv å lage etterligninger – eller gjøre noe uekte
  1. Men alt det ekte har liv – som gir vekst i sin tid
 2. Vår oppgave er å leve i Herrens tid, og den er nå – Fordi vi nå lever i nådens tid