Kolosserne 2.6-7

Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik som dere har lært, rike på takk!

Vår livsforvandlende vandring i Kristus.

Innledningen.

 • Kunnskap og inntrykk er en forutsetning for forståelse og etterfølgelse
 • Hovedmålet med vår lærdom, er å vandre i Kristus!

Hva innebærer det?

 1. Likesom: Dersom vi ikke begynner riktig, blir ofte fortsettelsen feil!
  1. Innstillingen ved mottakelsen av Kristus er viktig
   1. Med sorg over synden, men takknemlighet for nåden
   2. Gav Jesus alle våre rettigheter over våre liv og vår fremtid
 • Ble forvandlet til å bli Kristi etterfølgere
 1. Slik at Ham selv begynte å synliggjøres i alle våre handlinger
 1. Så vandre i ham! Ikke imitere hans livsførsel.
  1. Hovedmålet er klart – I ham
   1. Bare Han kan gjøre det. Hans makt skal gjøre oss til hva vi skal bli
   2. Lære å hvile i hva han har gjort for oss
 • Slik at Han selv kan forvandle våre sinn til å handle gjennom Ham
 1. Ikke av tvang, i stress, lovisk eller av egen vinning
 2. Men la Hans sinnelag selv tre frem igjennom våre liv
 3. Her tales det om å leve et liv I Ånden, slik at vi kan vandre i Ånden (Gal. 5.25)

Her tales det om en 3 delt vekstpotensial som frigjøre Guds velsignelser

 1. Rotfestet – liksom røtter som stadig får bedre feste og næringsmuligheter for treet
  1. Her er jordsmonnet et bilde på Kristus hvor vår innlevelse og fordypning i ham blir stadig sterkere
  2. På den måten kan treet vokse enda større og sterkere og tåle alle stormer
  3. Gjennom et stadig dypere fortrolig samfunn med Kristus hvor vi bli mer og mer fintfølende for hans tiltale og røst.

 

 1. oppbygget i ham
  1. som en bygning – et tempel – som har alle bestanddeler forenet i en hensikt
  2. Vi er levende stener – som er sammenbundet med den samme ånd
  3. Vi er satt sammen for å videreformidle Guds hjertelag og ære
  4. Tyngdekraften er konstant nedad rettet,
   1. men Guds kraft løfter oppover
  5. Men fundamentet kan bare være Guddommelig og være bærekraftig
  6. Ikke en gnostisk tenkning:
   1. Der kunnskapen er den lysende juvelen
   2. Når du kjenner og forstår den kan du vandre inn i den perfekte verden
  7. Vi bygger oppå noe som er fullkomment holdbart og betryggende
 2. Grunnfestet i troen
  1. Troen er sjelens øye – gir innsikt i den guddommelig verden
  2. Troen – Kristus er troens opphavsmann og fullender
  3. Troen på – Troen er en gave, har ikke liv i seg selv
  4. Troen på guds løfter, slik dere har lært
   1. Troens handling krever forståelse og innsikt
   2. Hvert skritt i troens verden er å trå inn i en usynlig verden
 • Men i tillitt til en vi kjenner, og som gir mot og trygghet til å vandre
 1. Overflod
  1. Rike på takk!
  2. Takksigelse bygd på Guds rike nåde
  3. Lovprisning som reflekter at vi har en god Far
  4. Vi ber for å få! –
   1. For å få evig liv. – Troen som er fra Gud lengter etter Guds livet
   2. Ikke for å få noe ved loven, for da var Kristus dødd uten grunn.
 • Få Guds nådegaver i rikt mål til menighetens oppbyggelse
 1. For å få sin del – alt ettersom den nåde som har virket i oss
 2. For å få enda mer nåde- skriver Paulus, når han får undervise dem enda mer om Guds underfulle rikdom