«Fredens Gud, han som førte den store hyrde for hjorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, 21 måtte han gjøre dere skikket til alt som godt er, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet! Amen.»

Tema: vår forberedelse til å tjene Guds hjertesaker

Innledning:

 • A: En idrettsmann forbereder seg
  • Gjennom å gjøre visse prioriteringer i livet
  • Gjennom å fokusere alt på å være i god form - trening
  • Gjennom å lystre sin trener – lytte til andre og sin egen kropp
 • Vi er satt i en prosess i våre liv av Gud for å gjennomføre Guds vilje
 1. For det første: La Fredens Gud være tydelig i våre liv
  1. Fredens Gud –
   1. Som til tilveiebrakte en forsoning/forlikelse for vår straff
    1. Forlikelse betyr: Bytte fiendskap med vennskap
     1. En forandring av forholdet mellom Gud og mennesket.
    2. gjennom å gjennomføre straffen gjennom sin Sønn Jesus
     1. lot ham lide all vår straff i vårt sted
      1. straffen måtte være fullkommen og evig
     2. Kunne i kraft av sin rettferdighet
      1. gjøre alle mennesker fri fra syndens evige straff
       1. og gjennom Kristus kunne rettferdiggjøre sin evige velsignelse
        1. gjennom at Den hellige Ånd reiste ham opp fra det døde.
 • Og derfor kunne forene oss med seg selv – og la Guds fred flyte fritt
  1. Ordet Fred betyr «Helhet»
   1. Betegner også et godt og harmonisk forhold mennesker imellom
  2. Den som tar imot Kristus – tar imot et fullkommet forhold mellom seg og Gud
  3. Gud ble ikke forandret, men mennesket hjerte
   1. Ikke bare Fred med Gud men Fred fra Gud
    1. Dette er en personlig erfaring som er en gave gjennom Jesus Kristus.
 1. For det andre: Gud skal gjøre oss skikket til alt som godt er
  1. Han skal gjøre det: Salme 29. 11 «Herren gir sitt folk kraft, Herren velsigner sitt folk med fred.»
  2. Gud vil forme oss gjennom et helt liv
   1. Gjøre oss selv avhengig av en stadig krafttilførsel
    1. En kraft som gjør oss i stand til å utføre Guds vilje
     1. En kraft som står i forhold til det vi skal gjøre
      1. Gjennom tillit til Guds Ord og løfter.
     2. en kraft som forløses – settes fri til bruk – når hjertet har den riktige holdningen
    2. Skikket – menes gjøre i stand – brukbar og fullt dyktig
     1. Ikke fullkommen i samme grad som Jesus, men ha den samme kvalitet – en helhjertet innstilling
 • Luk. 9.62: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike», men den som ser fremover, på tross av vanskeligheter:
  1. har lært seg og blikket festet på målet
  2. ha lært lydighet er bedre enn å tro at mine gjerninger skal gjøre oss fortjent til Guds velsignelser
  3. begynne å handle på det man ser at Gud Vil

 

 1. For det tredje: For jo dypere relasjon vi har med Jesus, jo mer kan våre gjerninger ære Ham
  1. Jesus Liv er en åpenbarelse av Gud selv
   1. Slik som Jesus var, slik ønsker Gud at vi skal vandre
    1. Ikke kopiere Ham, men la Han bli synlig gjennom oss
    2. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Johannes 14,23
   2. Å kjenne Jesus – handler om en gjensidig relasjon med Ham
    1. Guds barmhjertighet er ny hver morgen
     1. Fornye vårt forhold til ham hver dag
      1. Ikke som en byrde, men som en vei til nye åpenbarelser i Guds rike
     2. Med åpenbarelse, vokser også min tro, og dermed også min tilgang hans velsignelser
      1. Når han til gi oss dem
 • Den viktigste velsignelsen er Gudsnærværet
  1. som er det samfunnsmåltidet han vil holde med oss
   1. Slik at vi blir mettet av Guds velbehag