Utskrift
Kategori: Pastoren har ordet

I Guds nærvær forvandles våre liv

Tekst: Salme 118. 24 – 27: «Dette er dagen som Herren har gjort;
        la oss juble og glede oss på den!
    25 Å, Herre, gi frelse,
        å, Herre, la det lykkes!
    26 Velsignet være den
        som kommer i Herrens navn!
        Vi velsigner dere fra Herrens hus.
    27 Herren er Gud, han gav oss lys.

 1. En ny begynnelse – hver dag – starte med et oppadvendt sinn
  1. Uansett hvordan dagen er i dag, Herren har gjort den.
   1. Her er betydningen at vi må gi Herren makt over våre liv i dag også
    1. Han vil gjerne lede oss når vi har en villig ånd!
     1. Derfor handler disse ordene mer om vår innstilling i våre liv sammen med Ham
    2. Legge fortiden bak oss – ikke la negative opplevelser styre oss,
     1. Se at Guds nåde er ny hver dag
      1. Betyr at Guds løfter er knyttet til Gud som ikke forandrer seg
       1. Men hvor hans kjærlighet, visdom og kraft er den samme.
      2. Ny nåde fordi den hans godhet er fersk,
       1. Han ser til vår tilstand i dag
        1. Vi kan si: At i dag begynner resten av vårt liv
       2. Våre valg i dag bør være basert på at det er Hans gjerninger vi må basere oss på
        1. Og Guds allmakt er som et evig oppkommer som alltid kommer med friskt og rent vann!
 1. Vi må binde oss til Jesu navn
  1. Bønnene våre må være «i Jesu navn» Joh. 14.13: «Og hva som helst dere ber om i mitt navn»
   1. I hans sted, overgitt til ham, utfra hans frelsesverk
    1. Be i en annens navn, inkludere alt hva han er
     1. Hans kraft, hans nåde, hans kjærlighet, hans herlighet, hans autoritet og makt.
      1. Da kan vi regne med at han personlig er tilstede
       1. og vil lede våre bønner så vi ber etter Hans vilje
     2. Velsignelsens frukter
      1. Å proklamere at Gud er for deg
       1. Velsignelsene synliggjør karakter og naturen til den som velsigner
        1. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han Gir det han taler om.
         1. Det innebærer både timelige og åndelige velsignelser
        2. Velsignelse fra Gud
         1. Er noe vi bærer i oss
          1. Og som først blir virksom når vi gir det videre!
         2. Her taler det først og fremst om de velsignelser som
          1. Gjør at Guds rike vokser
           1. Og Hans kongedømme blir etterfulgt av etterfølgere
            1. Som vil ære sin Konge gjennom å gi i lydighet til ham
             1. Og forventer at de lille som gjøres
              1. Blir forvandlet til søyler i Guds tempel
 1. Åpenbarelsen fra Gud
  1. Er en frukt av et fortrolig samfunn med den Hellige Ånd
   1. Det kommer ikke an på hva vi vil eller gjør, men på Ham som gir miskunn
    1. Miskunn kommer foran bønnhørelse
     1. Deretter kommer lyset som kan setter mennesker fri
    2. Lyset taler om
     1. renselse
      1. veiledning
       1. Gir fred – der lyset skinner
        1. forløses harmoni og tillit
       2. Guds Ords makt
        1. Der Jesu ord er ånd og liv
       3. Guds nærvær
        1. Som er lys og natten og skystøtte om dagen
         1. Setter oss i stand til å være ydmyke innfor Herren
          1. Men sterke i hans kraft!