Hva vil det si å tro på Gud?

Johannes 14.1 . « La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på meg!

Innledning: Jesus hadde gått blant disiplene synlig i 3 år Nå sier han at han skal dra fra dem!

De blir engstelige, fordi de ikke mer skal se ham synlig, hvordan kan de da få kontakt med Ham   Det er vår situasjon i dag!

 1. Vi må velge å tro på Guds eksistens og Hans Ord
  1. Troen på en som vi aldri har sett eller hørt si noe til oss
   1. Troen er da å ha tillitt til en som kan gi oss evig liv
   2. Ikke bare tillit, men overgi hele sin personlighet til Ham
  2. Gud – kan vi finne i Skaperverket ,
   1. I vitnesbyrdene fra andre mennesker og tror på Ham
    1. begynne å lytte til , lese det som er skrevet i Bibelen
     1. Helhjertet søke hans vilje og bekreftelse
    2. Tvil og redsel kan komme i alle som søker relasjon med Gud
     1. Det er mange religioner, men hvorfor er vår tro på Gud riktig
      1. Fordi den er bygd på nåde og Guds redning for alle som vil
       1. Og stiller alle på sammen nivå
        1. Og løfter mennesker inn i samfunnet med Ham
       2. Troen fødes når vi blir kjent med Jesus –
        1. Gjennom å bekjenne hans navn –
         1. Erklære sin avhengighet til Det det Jesus har gjort for oss
          1. og oppleve at Gudslivet går ut fra relasjonen direkte til Jesus
           1. Trenger ikke gjøre mange gode gjerninger, ta deg sammen, betale noe eller være av religiøs oppfatning.
            1. Bare tro at Jesus virkelig var Guds eneste sønn
             1. som kom til jorden for å dø en stedfortredende død for oss
            2. bli forent med Kristus gjennom å takke ham for den frelse han han gitt oss
             1. Gud gir troen, men vi må leve i troen gjennom å ha samfunn med Jesus og lyde hans ord.