Salme 63, 7

Jeg tenker på deg når jeg ligger og hviler, og grunner på deg hver nattevakt.
     8 For du har vært en hjelp for meg, jeg jubler i skyggen av dine vinger.
     9 Min sjel henger fast ved deg, du holder meg oppe med din høyre hånd
.

 1. Herren ønsker å forme våre tanker
  1. De store utfordringene blir stillheten
   1. Våre tanker opptas med mulige vanskeligheter
   2. De gir oss enten gode eller dårlige følelser
    1. Vi lager problemer som ikke kommer?
   3. Vender våre tanker på hva Herren har gjort
    1. Det finner vi i Bibelen – Guds ord
     1. Hører vi fra mennesker som lever med ham
      1. Freden i vårt tankeliv, kommer hos den som vil legge alle sine byrder over på Jesus
     2. Gleden kommer innenifra
      1. En skygge er laget av en virkelighet som står i solen
       1. Gud selv er lyset – og vi kan leve i det lyset
        1. Vi ser ham ikke – men merker hans virkninger
         1. Du ser ikke vinden, men ser den når det blafrer i bladene
        2. Jesus kommer slik han kom da han gikk her nede
         1. Han talte livgivende ord-
          1. som bare fikk oppleve det når de trodde på det
         2. Gleden ble født inn i mennesker
          1. Når de forstod virkelig hvem han var
 • Han brydde seg om dem som ingen annen brydde seg om
  1. Fordi han så til deres indre lengsel
 1. Tro på Jesus er å forene seg med ham
  1. Gjennom å stole på Hans ord
   1. Bekjenne at jeg tilhører ham
    1. gir oss kraft til å bekjenne hans navn
     1. fordi han som har gitt løftene til oss
      1. er også mektig til å fullføre dem