Snakk med deg selv!

Salme 116.7: Fall til ro igjen, min sjel,
        for Herren har gjort vel imot deg!

 1. Noen av oss har lett for å snakke med seg selv.
  1. Det kan være gjennom sukk – ved opplevelse av skuffelser
  2. Eller at tanker former seg i sitt indre og de blir ti ord
  3. I blant ønsker man å ta seg selv i nakken og komme med en oppstrammende formaning.
 2. Forfatteren her i Salme 116 uttrykker
  1. Engstelse for omstendigheter som han fryktet for
  2. Han så ingen utvei , bare enda mer elendighet
  3. Begynte å ta alle sorgene på forskudd
 3. Han følte seg urolig og fant ingen hvile hos Gud
  1. Han så at Herren hadde hjulpet ham , men så det ikke klart
  2. Det som var godt ble overskygget med det som engstet ham
 4. Da begynte han å snakke til seg selv.
  1. Det har det godt å snakke om noe godt, f.eks om de løfter Bibelen har
  2. Eller begynne å takke for At Gud er god gjennom alt
  3. Og at Han elsker oss, selv om vanskelighetene fortsatt er der
 5. Da kan vi løfte frelsens beger – altså takke for Jesu frelsesgjerning på Golgata
  1. Begynne å si – takk at jeg er ditt barn
  2. Gå over til å prise Guds Navn –
   1. Prise Ham under alle omstendigheter?
    1. JA – om vi lærer Herren mere å kjenne
     1. Gi hele vårt hjerte til Hans omrsog
    2. Det gir Fred og Glede som kommer innenifra
     1. Og da bryter det plutselig ut takkesang
      1. Fordi vi ser at han er med oss gjennom alt