Sample title

Vår Historie

Her er en veldig kort oppsummering av menighetens historie

Allerede i 1927-28 var det et 20 talls personer som startet virksomhet under navnet Pinsemenigheten. Disse sto til å begynne med tilsluttet Pinsemenigheten i Arendal. Eget lokale ble bygget, så i 1933 var virksomheten lagt til Lauvstøa.

1937 er et merke år i menighetens historie, den ble da selvstendig med 50 medlemmer. Dvs. ikke lengre knyttet til Arendal.

I 1957 flyttet virksomheten i fra Lauvstø til Henrik Ibsensgt. 12 midt i Grimstad sentrum. 

Høsten 2015 flyttet menigheten til Grooseveien 36 i Grimstad.

Kort historikk om Pinsebevegelsen

Bevegelsen er en av de yngre vekkelses-bevegelser i Norge. 1907 regnes som året da det hele startet ut fra følgende bakgrunn. 

Metodistpresten Thomas Ball Barratt hadde tidlig 1906 reist til Amerika for en spesiell innsamlingsaksjon. Han ønsket å starte et senter i Oslo (Kristiania) for mennesker som slet med livet i ulike faser. Håkonsborg skulle det hete. Innsamlingen gikk tregt, men Barratt opplevde noe som fullstendig forandret livet hans som kristen. Han ble døpt i Den Hellige Ånd og talte i tunger. 1.Kor.12. og Ap.gj. 2. sier noe om dette. Det ble liv og røre når Barratt like før jul i 1906 kom hjem til Norge. Mange kom for å se og høre, for så å bli grepet av dette og selv oppleve Den Hellige Ånd. Denne Guds kraft og ild tok de med seg hjem til de forskjellige steder – både innen- og utenlands og vekkelser brøt ut mange steder. 

Det spesielle med Pinsebevegelsen er en større forståelse av Den Hellige Ånds frukter og gaver. I dag er dette ikke noe revolusjonerende nytt, men for 100 år siden skapte dette mye spalteplass i aviser og religiøse tidsskrift. Ordet Pinsevenn – er egentlig et skjellsord fra hine håre dager. 

For mer info om Pinsebevegelsen se egen nettside: pinsebevegelsen.no