Virksomheten

Det er mange aktiviteter i Filadelfia. Her er en oversikt over de fleste.

Sample title

Møte - Søndag

Møte hver søndag hvor vi lovsynger, ber og hører forkynnelse.

Sample title

Bønnemøte

Tirsdag er bønnedagen. Både formiddag og kveld.

Sample title

Søndagsskole

Hver søndag har vi søndagsskole for barna parallelt med møtet.

Sample title

Onsdagsklubb

En onsdag i mnd. har vi onsdagsklubb for juniorer. Masse aktiviteter og bevertning for alle.

Sample title

Tweens

En fredag i mnd. er det ungdomssamling på lokalet med aktiviteter, andakt og bevertning.

Sample title

Hyggetreff

En formiddag i mnd. Bevertning, sang og andakt.

Sample title

Søstermisjon

En formiddag i mnd. Bevertning, sang og andakt. Misjon er i fokus.

Sample title

Andaktsgrupper

Besøk på forskjellige insitusjoner og betjener med liflige toner og ord fra Bibelen.

Sample title

Språkkaffé

Torsdager er det språkkaffé som er et interkulturelt arbeide med fokus på Norsk språk. Bevertning og masse morro for barna.