Virksomheten

Det er mange aktiviteter i Filadelfia. Her er en oversikt over de fleste.

Sample title

Møte - Søndag

Gudstjenesterhver søndag  kl 11.00 hvor vi lovsynger, ber og hører forkynnelse.

Sample title

Bønnemøte

Tirsdag er bønnedagen. Både formiddag og kveld.

Sample title

Søndagsskole 

Hver søndag har vi søndagsskole for barna parallelt med møtet. Fortiden hav i en pause i menightens eget søndagsskolearbeid. 

Sample title

Onsdagsklubb

En onsdag i mnd. har vi onsdagsklubb for juniorer.mellom 8 - 12 år.  Masse aktiviteter og bevertning for alle.

Sample title

"Hjørnet" Ungdomsklubb

Annenhver lørdag kveld .er det ungdomsklubb på lokalet med relevange aktiviteter for aldersgruppen 16 -20 år, andakt og enkel bevertning. Det er et samabeidsopplegg mellom Filadelfia og IMI Grimstad! 

Sample title

Hyggetreff

En formiddag i mnd. Bevertning, sang og andakt.

Sample title

Misjonsforeningen 

En formiddag i mnd. Bevertning, sang og andakt. For menn og kvinner. Misjon er i fokus. Vi samles på onsdager kl 11.00

Sample title

Andaktsgrupper

Besøk på forskjellige insitusjoner og betjener med liflige toner og ord fra Bibelen.

Sample title

Cellegrupper

er du interssert i å bli med i en hjemme gruppe, så meld fra til pastoren.