Elin Elkouby tale i Filadelfia 13.09

Lengsel

Salme 38. 10 sier: «Herre, du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg.

En definisjon på lengsel kan sies slik: Det betegner det ivrige, konsentrerte blikk som vender seg bort fra annet for å feste seg ved målsettingen for sin forventning.»

I forbindelse med vår lengsel tenker jeg å si noen ord om betydningen av den i vår vandring med Gud. Og da er spørsmålet: Hva er det som driver oss? Alle blir vi drevet av noe. Det kan være materielle goder, livsgleder, familien, gode gjerninger, trygghet og fred. I vår søken etter goder som driver oss, har lengselen betydning for hvordan vi føres fremover.

Bibelen maner oss til å stanse opp og lytte til hjertets rop – Hva lengter vi etter? Alle har vi et «rop etter skaperen». Det er viktig å slippe denne lengselen løs. En lengsel som er sterk nok til å overvinne mange hindringer. Og denne lengselen må derfor være en kjærlighetslengsel som vi har ansvar for å holde ved like.

Utilfredshet kan både føre til noe godt eller gjøre det vanskeligere. Det kan både være sunt eller usunt, nyttig eller farlig. Men mest av alt kan det være begynnelsen på noen nytt i livet vårt dersom vi inviterer inn Guds lys. Derimot om vi bare graver i oss selv og i våre omstendigheter, blir det som et stort hull vi bare synker dypere og dypere ned i. Det kan føre oss inn i «fordømmelsens dal» der vi ikke er gode nok, ikke strekker til og blir fortvilet.

Fortvilelsen kan føre til at frykten og angsten overtar, fordi vi ikke forstår Guds ubetingede og fullkomne kjærlighet som bare eksisterer der det ikke er lys!

Lengselen må komme fra Gud Selv. Den Hellige Ånd hjelper oss i vår lengsel. ( rom 8.26). Det er viktig at vår lengsel utdypes i vårt bønneliv. Den Hellige Ånd går i forbønn for oss. I dette skriftstedet står det «uten ord», eller ord som er usigelige. Det kan føles som en byrde forbundet med takknemlighet. DHÅ presser seg ikke på, men i vår forening med Ham, fødes det frem ord som proklamerer Guds vilje. Alle lengsel bør bekjennes!

Her kommer tungemålsgaven inn. Når vi taler i tunger, oppbygger vi oss selv, iflg: 1.Kor. 14.4. Ordet oppbygger, taler om å bygge et hus. DHÅ vil tre inn i alle livets omstendigheter og åpenbare nye løftesord som byggesteiner i vår lengselsfulle vandring.

Lengselen er en frukt av Nådens virksomhet i våre liv. Lengselen som er drevet av Gud, har en vidunderlig virkning. I 2.Sam.23.4 står det: «er lik morgenlyset når solen går opp, en morgen med skyfri himmel; det lar gresset gro fram av jorden etter at regnet er kommet.». Det skarpe morgenlyset kan skade nervecellene i øyets netthinne med direkte sollys i lengre perioder. Men normalt viker øynene vekk fra sollyset eller vi bare lukker våre øyne.

I Guds Nærvær rammes vi av Guds Godhet og nåde som skaper en sønderknuselse i vårt indre. Vi føler oss ikke fortjent å motta Hans nåde, men vi får det likevel. Det minner oss om det mørket vi lever i når vi ikke er i Hans lys. Lengselens tårer er som regnet som har vannet jorden. Da blir vi moden for å få friske skudd – nye bønnesvar – og ny åpenbarelse. Les Salme 34.19: «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.»

Gud leter etter mennesker som har lengsel i sitt hjerte. 2. Krøn. 16.9: «For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham». Guds lengsel handler om øyekontakt. Hvor man forstår Guds sinnelag og omsorg. Gjennom å hvile i samfunnet med Ham, får vi Fred.

Salvede øyne? En av konsekvensene kan være at vi får en klarere bilde av Jesus som den salvede som vil lege alle sår»

Bibelen sier: «vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel» 1.Peter 2.3

Lengselen er vårt ansvar.

Tor Inge Andersen

Pinsekirken Filadelfia Grimstad og informasjonskapsler / cookies

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) §2-7 regulerer en leverandør sin bruk av «cookies» (informasjonskapsler).

Hva er en informasjonskapsel/cookie
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor ofte brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig for både eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves som mer brukervennlig og tilpasset.

Informasjonskapsler hos filadelfiagrimstad.com
Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, type bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn brukes til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.

Samtykke
Ved å benytte filadelfiagrimstad.com samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser.